Přírodně laděná zahrada s jezírkem


typ dokumentace: studie, částečně prováděcí dokumentace

místo: Český Dub
 
rozloha: přes 660 m2
 
rok zpracování: 2018
 
zpracovatel: Ing. Pavlína Jodasová
 
koncept:
Z důvodu absence plánů domu je zahrada řešena tak, že v podstatě udává budoucí podobu domu dopředu a celé uspořádání zahrady vychází především z požadavků zadavatelů. V budoucnu by bylo přínosem, kdyby plány domu byly vytvářeny s ohledem na návrh zahrady, protože v opačném případě by zahrada pozbyla své funkčnosti.
Výškově zahrada navazuje v návrhu na přilehlou komunikaci ze severní strany. Je však otázkou, do jaké výšky se podaří jít s novými stavbami po zbourání větší části domu. Situaci musí posoudit statik a následně je potřebné případné změny ve výškových poměrech v zahradě upravit.

Zahradu lze pro podrobnější popis rozdělit na několik částí:
1. Předzahrádka a vstupní prostor
2. Stavební objekt navazující na budoucí dům
3. Užitková zahrada
4. Zahrada se zákoutími a tůňkou

Předzahrádka a vstupní prostor
Z důvodu situování krytého parkovacího stání k ponechaným obvodovým stěnám původního domku, je navrhováno navázat na něj zpevněnou plochou, kterou bude automobil do garáže najíždět. Zároveň bude výhodné ji využít i jako příchozí komunikaci k vchodovým dveřím. Vše je potřebné dimenzovat na základě obou staveb, takže jsou možné např. úpravy šířky průjezdu. Na opačné straně pozemku je ponechána zatravněná plocha s úvahou o prostoru pro vjezdovou bránu, pokud by bylo potřebné ze zahrady odvážet nebo na zahradu dovážet nějaký materiál. Při zpevnění trávníku např. zatravňovacími prefabrikáty může plocha sloužit i jako dočasné odstavné stání např. pro návštěvy. Kryté stání může zároveň sloužit i pro úschovu drobného zahradního náčiní, se kterým se do zahrady dostaneme průchodem přes kamenné šlapáky, které budou zabudovány ve sklonu terénu a vytvoří pěšinu.

Stavební objekt navazující na budoucí dům
Krytým stáním stavební objekty v zahradě nekončí. Navazuje na něj prostor pro úschovu dřeva, který vzniká mezi vlastním posezením u krbu a krytým stáním. Krb je navrženo dozdít příčkou, kterou lze využít k zabudování malé odkládací plochy a polic u posezení. Na krbovou stěnu lze potom navázat buď pevným zastřešením posezení tak, jak bude kryto odstavné stání a prostor pro úschovu dřeva, nebo např. dřevěnou pergolou, ve které stín zajistí vysazená popínavá rostlina (vistárie).
Posezení by zároveň mělo v domě navazovat na společné prostory – kuchyň s obývacím pokojem. Z obývacího pokoje by byl dále výhodný výstup na jižní terasu před domem, která je určena jako pobytová pro relaxaci na lehátkách u bazénu. Protože dům i posezení je navrženo v rovině navazující na komunikaci, směrem do zahrady vzniká mezi terasou a terénem výškový rozdíl, který ji využit pro umístění plochy na nafukovací bazén. Do bazénu si lze zároveň z terasy spustit schůdky pro usnadnění přístupu.

Užitková zahrada
Na výsadby u terasy s posezením navazuje průchod k užitkové zahradě (štěrkový průchod kombinovaný s usazenými dubovými pražci), která je tvořena čtyřmi zvýšenými záhony z dubových pražců.
Průchody mezi záhony jsou tvořeny zhutněným štěrkem několika frakcí. Nachází se zde samozřejmě i kompost.

Zahrada se zákoutími a tůňkou
Na průchod k užitkové zahradě navazuje dřevěný chodníček, který nás provede výsadbami v jihozápadní části zahrady. Dovede nás až na vyhlídkové molo nad tůňkou, která se nachází v nejnižší části zahrady. 

 

zpět na projekty

Nahoru

letem květem

Ing. Pavlína Jodasová
zahradní a krajinářská architektura
zakázková floristika