V současné době nepřijímám zakázky na projekty zahrad. Děkuji za pochopení!

Co nabízím?

Ráda vytvořím návrh na míru pro Vás a Vaši: 

Zpracovávám však i dokumentace všech stupňů v obcích a městech pro: 

 Pro realizaci návrhů ráda oslovím dodavatelskou firmu a při realizaci budu působit jako autorský dozor.

Projekty


Jak vzniká projekt

 1. Osobní schůzka

  Prvním krokem je domluvení osobní schůzky v řešeném prostoru, kde si popovídáme o Vašich požadavcích a přáních. Zároveň je Vám představena forma zpracování projektu.
  Schůzka je na území Hradce Králové a okolí do 10 km, Prahy a Prahy-východ zdarma, pro vzdálenější místa je účtována doprava na místo 10,-/km a 250,-/hod cesty (měřeno vždy z Klecan).

 2. Cenová nabídka a objednávka služeb

  Následuje konkrétní cenová nabídka na projekt pro zadaný prostor, sestavená dle Vašich požadavků na řešený objekt. Pokud ji odsouhlasíte, objednáváte tak služby zahradního architekta v rozsahu, který si vyberete.

 3. Smlouva o dílo a platba zálohy

  Po odsouhlasení cenové nabídky je pro Vás připravena smlouva o dílo, která řeší mnoho situací, které mohou v procesu tvorby návrhu nastat. Vzájemně si ji podepíšeme.
  Pro každý projekt soukromého charakteru je nastaven systém platby záloh:

  1. Záloha - ve výši 40 % celkové ceny projektu se hradí po podpisu smlouvy o dílo, po jejím uhrazení se začínám věnovat návrhu.

  2. Záloha - ve výši 40 % celkové ceny projektu se hradí po konzultaci koncepce zahrady.

  3. Doplatek - ve výši 20 % celkové ceny projektu se hradí po odevzdání kompletně zpracovaného projektu do Vašich rukou (příp. poštovně nebo elektronicky, dle Vašeho přání).

 4. Projekční práce

  Po uhrazení 1. zálohy obvykle začínám pracovat na projektu:

  • Zaměření prostoru – zadaný prostor si přijedu zaměřit

  • Samostatné navrhování

  • Konzultace koncepce – Když si jsem jistá návrhem, domluvíme se na společné konzultaci zahrady, kde Vám představím koncepci zahrady a základní představu o navrhovaném rostlinném materiálu.

   Následně jsou do návrhu zapracovány Vaše připomínky, pokud nějaké budou. V momentě, kdy odsouhlasíte projekt k dokončení, je Vám předána druhá zálohová faktura.

   Po jejím uhrazení je projekt dokončen ve všech svých objednaných částech.

 5. Předání projektu zahrady

  Po dokončení všech objednaných částí projektu je Vám projekt odevzdán ve Vámi zvolené podobě a předána faktura na doplatek projektu.

Obsah projektu a jeho cena

Projekt lze rozdělit na dvě části:

Studie

Ve studii je cílem získání konkrétní představy o budoucí podobě prostoru, kterou zajišťuji nabídkou zpracování následujících částí projektu:

 1. Průvodní zpráva
 2. Koncepce
 3. Koncepce v počítačovém 3D modelu – prezentován při konzultaci koncepce
 4. Vizualizace ze 3D modelu
 5. Koncepce výsadeb
 6. Koncepce osvětlení v řešeném objektu

Prováděcí projekt

Prováděcí projekt podrobně navazuje na studii a řeší, jak jednotlivé navržené části skutečně vyrobit/udělat/provést. 
Jeho zpracování nabízím v následujících částech:

 1. Technická zpráva
 2. Vytyčovací výkres
 3. Osazovací plán
 4. Listy s konkrétními navrhovanými rostlinami
 5. Listy se schématy kvetení k navrhovaným rostlinám
 6. Technické výkresy stavebních prvků
 7. Plán závlahy
 8. Plán osvětlení
 9. Výkaz výměr pro nacenění realizační firmou

Ceník

Ceny projektů stanovuji individuálně na základě prohlídky místa (rozloha, terén) a zjištění požadavků na řešení prostoru. Vždy oceňuji jednotlivé části projektu a Vy si tak můžete vybrat přesně to, co je pro Vás ke zpracování nejpodstatnější.

Nahoru

letem květem

Ing. Pavlína Jodasová
zahradní a krajinářská architektura
zakázková floristika