Tůňová zahrada pro vodu


typ dokumentace: studie, částečně prováděcí dokumentace

místo: Rabštejnská Lhota

rozloha: 1440 m2 vč. domu

rok zpracování: 2018

zpracovatel: Ing. Pavlína Jodasová

koncept: 

Zahrada je pro dnešní dobu možná trošku netradičně a ekologicky pojata, avšak věřím, že se podobné zahrady jednou stanou v České republice standartem. Byla pro mne velkou výzvou a věřím, že jednou nabyde všechny funkce, které jsme ji společně s majiteli vdechli. Z majitelů zahrady jsem během konzultace vycítila cit pro přírodu a zároveň jsem pracovala i s potřebnou bezbariérovostí zahrady, která ani samotné zadavatele v první chvíli nenapadla. Pracovně jí nazývám zahradou na kolečkách, ne proto, že by ona sama snad někam cestovala, ale z důvodu, že je přizpůsobena pohybu na vozíku tak, aby se i dcera, která si zahradu nemůže proběhnout po svých, mohla podívat do jejích nejzajímavějších částí bez větší námahy.

Shrnutí principů uspořádání zahrady lze popsat následovně
1. Výhledy x vegetace v zahradě
- V zahradě jsou výhledy do údolí i na vzdálenější Pardubice severním směrem. Majitelé si je v zahradě přejí zachovat primárně pro výhled z oken domu a z terasy. Terasa je v úrovni podlahy domu a je oproti stávajícímu terénu zvýšena, po obvodu pozemku si tedy můžeme dovolit vysadit keře do 2 m výšky, aniž by byl výhled do okolí narušen. Toto pravidlo se v podstatě týká parcely č. 399/10 a parcela 399/11 tak může zůstat věnována přírodě a rozsáhlým výsadbám.

2. Tok vody v zahradě
- Významným faktorem v této zahradě je i tok vody, která je směřována v podstatě od domu do severní a severovýchodní části zahrady. U majitelů panují i obavy z toku vody přes pozemek, která se povalí ze stráně nad domem, kde zatím dům se zahradou nejsou a proto i veškeré zpevněné plochy kolem domu spádují směrem do zahrady, aby vodě nastavili směr, kterým chtějí, aby tekla. V zahradě je počítáno i s jímkou pro dešťovou vodu, a protože každá taková jímka má svůj přepad, rozhodla jsem se ho navést právě do osázené části zahrady. V zahradě je navržena terénní prohlubeň, která má za cíl zadržovat vodu na pozemku a zajistit tak její postupný návrat do koloběhu výparem. V poměrně rozlehlé zasakovací ploše je navrženo i několik větších prohlubní, které budou sloužit jako tůně. Na pozemcích je předpoklad poměrně vysoké hladiny spodní vody, který bude ještě umocňován směrováním přepadu ze zasakovací jímky v případě přívalových dešťů.

3. Požadované stavby v zahradě
- V zahradě bylo požadováno umístit zahradní domek a koupací jezírko.
- Koupací jezírko bylo navrženo do severovýchodní části zahrady, kam se terén přirozeně svažuje a je zde i největší předpoklad výskytu podzemní vody. Jezírko je rozvinuto právě o zmíněnou zasakovací plochu s tůněmi, která bude osázena trvalkami a několika keři.
- Zahradní domek je situován poblíž jižní hranice zahrady tak, aby nebyl v přímém průhledu z oken domu. Zahradní domek je navržen s prodlouženou plochou střechou směrem k oplocení, kde je počítáno s úschovou dřeva.

4. Pohyb v zahradě
- Neméně důležitou a v této zahradě zcela zásadní otázkou se stal i rozbor pohybu v zahradě.
- Ze zadání plynula potřeba rampy z terasy směrem do zahrady, která však byla v návrhu rozvinuta v dřevěný chodník, který se vine zahradou a poskytuje tak možnost projet zahradou na vozíku. Dřevěný chodník je v určitých bodech rozšířen a nabízí zde atraktivity zahrady, jako jsou např. pozorovna pítka pro ptáky, molo u koupacího jezírka s lehátky a skluzavkou, pozorovna u hmyzího domku a krmítka nebo možnost pohoupat se na houpací síti. Zároveň jsou zde navrženy i velice atraktivní výsadby pro množství hmyzu, které bude díky přítomnosti tůní obohaceno i o šídla či vážky.
 

zpět na projekty

Nahoru

letem květem

Ing. Pavlína Jodasová
zahradní a krajinářská architektura
zakázková floristika