Terasa jako "atrium"


typ dokumentace: studie 

místo: Praha
 
rozloha: 30 m2
 
rok zpracování: 2016
 
zpracovatel: Ing. Pavlína Jodasová 
 
spolupráce: Ing. Vlastimír Jenyš
 
koncept:
 
Základní myšlenkou návrhu je pojetí části terasy, která je ze tří stran obklopena bytem, jako átriového prostoru. Vzhledem k exponovanosti části terasy ze tří místností bytu pomocí prosklených stěn je prostor řešen jako reprezentativní a pohledový. Centrem návrhu se stává vyvýšená výsadbová plocha s vícekmennou solitérou, která je podsazena stálezelenými rostlinami pro zajištění atraktivity výsadby i v zimním období. Vyvýšená výsadbová plocha je doplněna o vodní prvek pozorovatelný z chodby, obývacího pokoje i posezení na terase. 
Pro posezení byla zvolena pohodlná sedací souprava, jež je svou konstrukcí podobná konstrukci pro popínavé rostliny, která celé sezení stíní. Záda sedací soupravy a celý obvod terasy je řešen formou obvodového zvýšeného truhlíku s kostrou výsadeb ze stálezených tvarovaných dřevin doplněných trvalkami. 
 
 

zpět na projekty

Nahoru

letem květem

Ing. Pavlína Jodasová
zahradní a krajinářská architektura
zakázková floristika