Rodinná zahrada pro lidi i živočichy


typ dokumentace: koncepční studie, částečně prováděcí dokumentace

místo: Bolehošť

rozloha: přes 920 m2 vč. domu

rok zpracování: 2018

zpracovatel: Ing. Pavlína Jodasová

koncept:

Zahrada se nachází na venkově u novostavby v satelitní zástavbě rodinných domů. Návrh si klade za cíl vytvořit zahradu příjemnou nejen majitelům, ale také živočichům, kterým je zde nabízeno mnoho zajimavých rostlin. Pro podrobnější popis si můžeme zahradu rozdělit na okrasnou a užitkovou část. 

Okrasná část zahrady se nachází v jižní a východní části pozemku a zároveň slouží jako pobytová. Plynule navazuje na dům a využívá ploch v zahradě, které jsou ke slunci nejvíce exponovány. Skládá se ze dvou stavebních prvků, kterými jsou:
1. terasa u domu
2. bazén s pobytovou plochou.

Terasa u domu je pojata ve velkoformátové betonové dlažbě, u které bude výhodou, když se použije i pro vydláždění prostoru před vstupními dveřmi i pro jednotlivé šlapákové chodníky v zahradě.Terasa navazuje na nejfrekventovanější místnosti v domě, kterými jsou obývací pokoj a kuchyň. Je navržena po celé délce jižní stěny domu a poskytuje dostatek prostoru pro posezení 12 lidí, které zabírá cca 2/3 terasy. Nad posezením bude realizována pergola s lamelovým krytím proti slunci, eventuelně proti bočním pohledům ze sousedních zahrad. Ve zbylé třetině je navržen otvor pro výsadbu vícekmenné solitéry, která v horkých dnech terasu ochladí a zajistí příjemný výhled z posezení. Podél okrajů terasy je navržen svahovaný záhon, který zpříjemní posezení a nabídne detailní pohled na výsadby.
Bazén je s terasou u domu propojen šlapákovým chodníkem. Kolem bazénu je navržená dřevěná pobytová plocha, která umožňuje umístění lehátek, i odsun posuvného krytí bazénu. Obě rozšířené dřevěné plochy jsou doplněny pásem podél delší stěny bazénu, který zajišťuje zároveň pohodlnou obsluhu krytu bazénu, ale i možnost údržby výsadbové plochy, která na bazén navazuje. Ve studii zahrady je uvažováno s posuvným bazénovým krytím, které se záměrně odsouvá do severní části zahrady tak, aby nebylo viditelné např. z terasy u domu. I vlastní těleso bazénu je zalícováno s jižní stěnou domu tak, aby nebylo v pohledu z oken domu. Zakrytý bazén bohužel obvykle nedosahuje vysokých estetických kvalit a je tedy vždy výhodnější ho umístit mimo hlavní pohledy. Zároveň je situován dostatečně daleko od domu, aby byl osluněn co největší část dne.

Užitková zahrada byla po dlouhém zvažování umístěna k západní straně domu, kde bude pravděpodobně osvětlena o něco více, než kdyby byla situována podél severní fasády domu, jak o ní původně zadavatelé uvažovali. Zároveň se díky zvýšeným záhonům využije poměrně úzký prostor podél domu a velká travnatá plocha za domem je ponechána např. pro míčové hry dětí v zahradě. Do severní části zahrady je zároveň umisťována většina ovocných stromů a keřů.

zpět na projekty

Nahoru

letem květem

Ing. Pavlína Jodasová
zahradní a krajinářská architektura
zakázková floristika