Zahrada se špetkou Japonska


typ dokumentace: studie, částečně prováděcí dokumentace

místo: Předboj

rozloha: cca 480 m2

rok zpracování: 2018

zpracovatel: Ing. Pavlína Jodasová

koncept:

Při příchodu na tuto zahradu jsem přesně pochopila, co by na zahradě mělo vzniknout, ale že majitel již zahradu dál nedokáže dle své představy samostatně uchopit tak, aby byly jednotlivé požadavky provázány. Zahrada se nachází na víceméně vyrovnaném pozemku pomocí opěrné zídky na východní hranici pozemku. V zahradě již bylo realizováno jezírko s vodopádem a terasa kolem domu s přilehlými bylinkovými záhony. Na severní hranici bylo vysázeno několik ovocných stromů a keřů a vybudovány užitkové záhony.

Všechny požadavky na zahradu jsem si vyslechla a na jejich základě navrhla zahradu, která obsahuje některé rostliny typické pro japonskou zahradu, ale zasazené do květinové zahrady tak, aby do se do české zahrady hodily a nevznikla japonská zahrada s bonsajemi a soškami, která je pro české prostředí cizí. Pro technické prvky byly navrženy přírodní materiály - kámen a dřevo. 

Veškeré další požadované stavební prvky byly navrženy do jednoho celku v zadní části zahrady tak, aby se zahradě zbytečně nezmenšoval její vnitřní prostor. Byla zde navržena zahloubená sauna na připravených základech, na které navazuje prostor s ochlazovacím jezírkem. Střecha sauny zároveň tvoří přístřešek pro pelíšek pro kočku a je zde vytvořeno posezení na lavici pro hlídaní dětí v dětské části, která je na terasu u sauny přímo navázána. Dětská část je tvořena z "housenky" seskládané z velkých kamenů, které byly v zahradě k dispozici. Pískoviště je z travnaté části zpřístupněno pomocí dřevěného mostku, který byl rovněž součástí zahrady již v minulosti a měl zůstat v zahradě zachován. Volně do prostoru je instalována konstrukce s houpačkou. Na severní stěnu sauny ještě navazuje terasa, která slouží především pro umístění vířivky. Sluneční clonění je řešeno pomocí slunečníku nebo plachty, která bude vypnouta od sloupu na rohu pozemku ke střeše sauny. 

Nad ochlazovacím jezírkem v úrovni terénu navazuje ohniště umístěné na dlážděné ploše z nepravidelných šlapáků. Pro posezení zde vznikla lavice, jejíž záda tvoří dřevěná treláž, která zabraňuje pádu do zahloubeného prostoru ochlazovacího jezírka. 

 

zpět na projekty

Nahoru

letem květem

Ing. Pavlína Jodasová
zahradní a krajinářská architektura
zakázková floristika