Zahrada u vily z počátku 20. století


typ dokumentace: studie, částečně prováděcí dokumentace

místo: Český Dub

rozloha: cca 370 m

rok zpracování: 2018

zpracovatel: Ing. Pavlína Jodasová

koncept:

Navrhovaná zahrada se nachází u secesní dvoupodlažní stavby, která byla vybudována po roce 1904 podle projektu vídeňského architekta W. Klingenberga. Protože k zahradě nejsou dostupné historické podklady, návrh si klade za cíl vytvořit na místě zahradu s typickými prvky zahrad počátku 20. století. Jedná se o použití ovocných stromů, popínavých rostlin, množství kvetoucích rostlin, a to jak z řady stromů, keřů i trvalek.

Předzahrádka uvítá návštěvníka v zahradě a kultivovaně ho do ní přivede v doprovodu rostlin, které jsou v přímé návaznosti na stávající chodník ze zatravňovací dlažby.

Centrálním bodem návrhu hlavní pobytové části zahrady se stává plocha určená pro posezení. Nachází se pod korunou třešně, která má za úkol v budoucnu celé sezení stínit. Plocha pro posezení je navržena z nepravidelných kamenných šlapáků – pískovce či kamene barevně podobného podezdívce plotu či budovy. Pod posezením se jednotlivé kameny více přibližují k sobě, kdežto průchod k ploše posezení od branky je více rozvolněný. Nepravidelný přírodní kámen dodává zahradě na přirozenosti a rozvolněnosti. 
Druhým sezením v zahradě je lavice, která je umístěna u budovy, prakticky v doteku atraktivním trvalkovým výsadbám, které jsou k budově navrženy. Z tohoto sezení se pozorovatelům naskýtá zcela opačný pohled do zahrady, než je tomu od pohodlného sezení v křesílkách.
Po obvodu je modelován lem z výsadeb, který ukrývá posezení s křesílky, které díky tomu nemůžeme vidět hned, jak do zahrady vkročíme, ale musíme si ho objevit. Lem výsadeb však příjemně obepíná i lavici a až navržené keře dorostou výsledných rozměrů, poskytnou i lehké přistínění.
Výsadby jsou navrhovány s důrazem na proměnlivost ve výškách, tvarech i barvě, typu a čase kvetení jednotlivě navrhovaných rostlin. Cílem je vytvořit zahradu v každém období nějakým způsobem zajímavou a proměnlivou.

 

zpět na projekty

Nahoru

letem květem

Ing. Pavlína Jodasová
zahradní a krajinářská architektura
zakázková floristika